اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۰۵۴۷۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۸۸۶۵۱۱ ۰۰۹۸
۹۳۳۴۲۹۸۵۹۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران، خیابان ازادی-نبش حبیب الله جنوبی-پلاک 469-طبقه اول- واحد 12

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • تهران، خیابان ازادی-نبش حبیب الله جنوبی-پلاک 469-طبقه اول- واحد 12

  • :
  • ۶۶۰۵۴۷۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 فرشید مافی
 
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۰۹۷۹۷۴
 ۰۰۹۸ ۰۹۱۲۴۸۸۶۵۱۱
 خانم
 مسئول فروش
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۰۹۷۹۷۴
 

آدرس